hysafe logoichs logo

An International Association for Hydrogen Safety resource

Title Year Sort ascending Type Authors
2009 Book Chapter

T. Tanabe

2012 Book Chapter

R.A. Kallman; N.F. Barilo; W.F. Murphy; P.L. International

2010 Book Chapter

S. Kasthurirengan; U. Behera; D.S. Nadig

2003 Book Chapter

G. Stewart; G. Whitenett; K. Atherton; B. Culshaw; W. Johnstone

2012 Book Chapter

S.Heon Han; D. Chang

2012 Book Chapter

B. Chernyavsky; P. Benard; J. Devaal; B. Angers; P.L. International

2012 Book Chapter

M.H. Klopffer; P. Berne; M. Weber; S. Castagnet; G. Hochstetter; E. Espuche

2010 Book Chapter

S. Sepehri; Y. Liu; G. Cao

2009 Book Chapter

E.E. Andrukaitis; R. McMillan

2012 Book Chapter

Y. Zheng; H. Du

2010 Book Chapter

A.A. Kazemi

2010 Book Chapter

D. McMenamin; R. Steward;

2009 Book Chapter

E. Lamani; P. Jouinot

1999 Book Chapter

R. Fujisawa; T. Kurashige; Y. Inagaki; M. Senoo

1999 Book Chapter

C. Nutzenadel; A. Zuttel; L. Schlapbach

2012 Book Chapter

Y. Tian; Y. Wei; H. Hou; X. Ren

1996 Book Chapter

M.A. Lang; I. Altpeter; G. Dobmann

2010 Book Chapter

T.H. Vu; F. Frizon; S. Lorente

2010 Book Chapter

J.J. Spiegelman