hysafe logoichs logo

An International Association for Hydrogen Safety resource

Title Year Sort ascending Type Authors
2009 Book Chapter

T. Tanabe

2009 Book

J.S. Kinn; S.H. Lee; I.C. Hwang; T.W. Lim;

2009 Book

R. Zimmerman; G. Morrison; G. Rosengarten;

2009 Book

S. Saponara; E. Petri; L. Fanucci; P. Terreni

2009 Book

H. Estrada; E.M. Hauser;

2009 Book

S. Saponara; A. Forconi; P. Terreni;

1996 Book

R.E. Linney; J.G. Hansel

1994 Book

A. Freslon

2009 Book

C.W. Forsberg; M. Gorensek; S. Herring; P. Pickard;

2009 Book Chapter

E.E. Andrukaitis; R. McMillan

2001 Book Chapter

L. Huang; R.B.H. Tan; M.L. Preston; I. Icheme

2001 Book

K. Saito; T. Mouri

2009 Book Chapter

E. Lamani; P. Jouinot

2001 Book

A. Aiello; G. Benamati; C. Fazio; A. Nea; N.E.A. Aen

1996 Book Chapter

M.A. Lang; I. Altpeter; G. Dobmann

2001 Book

K. Verfondern; R. Moormann; W. Breitung; A. Veser; A. Nea; N.E.A. Aen